Fõ tartalom

csütörtök, 12 október 2017 11:47

Bemeneti kompetenciamérés 2017

Írta: Kerek Melinda
Értékelés:
(1 szavazat)

Évek óta minden tanév augusztusában-szeptemberében a bemeneti kompetenciamérés az első megmérettetés a Miskolci Rendészeti Szakgimnáziumba felvételt nyert tanulók számára.

Az intézményünkben folyó rendőr tiszthelyettes képzés során nem csupán szakmai ismeretek, készségek elsajátíttatására törekszünk, hanem a személyes, társas és módszertani kompetenciák fejlesztésére is. (Ilyenek, a helyi tantervben is rögzített szabálytudat, önfegyelem, együttműködés, segítőkészség, helyzetfelismerés, problémamegoldás kompetenciái.)

Éppen ezért az intézmény vezetése és oktatók az itt töltött évek alatt kiemelt figyelmet szentelnek a fejlődés lehetőségeinek megteremtésére. Ahhoz, hogy tudjuk honnan hová tartanak diákjaink, fontos a kompetenciamérés folyamata.

Kompetenciamérés

A bemeneti mérés az első diagnosztizáló lépés, amely során képet kapunk minden egyes tanuló belépő szintjéről az alábbi területeken: döntési képesség, együttműködés, empátia, kommunikáció, minőségre törekvés, önállóság, önbizalom, önkontroll.

A mérés módszerei közé tartozik a kérdőív, interjú és a csoportos feladatok.

A feladatok végrehajtása során nem csupán minden egyes tanulóról születik egy értékelhető, számokban kifejezhető eredmény, - amely alapja a későbbi összehasonlító elemzéseknek, hanem azonosításra kerülhetnek a kiemelkedő, tehetséges diákok vagy a támogatást, fejlesztést igénylő elsősök.

Iskolánk fontosnak tartja az egyéni tanulási utak gondozását az egyéni tanulás módszertani foglalkozások és a tehetségek patronálása révén.

A 2017-es tanévet kezdett első évfolyamos tanulók közül 36 fő volt az, aki kiváló minősítést kapott a mérés során. Azok a tanulók, akik szeptember első hetében a fejlesztésre javasolt kategóriában teljesítettek, élhetnek az iskola által nyújtott támogató lehetőségekkel.

Kompetenciamérés

A kompetencia fejlesztés célja az, hogy olyan szakmai hozzáértés alakuljon ki, amely alapja a munkafolyamataiért eredményfelelősséggel tartozó későbbi rendőr kibocsátásának.

Megjelent: 996 alkalommal