Fõ tartalom

A judo a mentális és fizikális felkészültséget is javítja

címmel az alábbi cikk jelent meg a NEMZETI TEHETSÉG PROGRAM • 69. ÉVFOLYAM 4 – 5. (2013. JÚNIUS - JÚLIUS) számában.

Idén is megszervezte a Miskolci Rendészeti Szakközépiskola a BM Országos Tanintézeti Judo Bajnokságot. Február 28-án zajlott a verseny, amelynek szervezéséhez és lebonyolításához 900 ezer forintot nyert az iskola a 2012 - 2013. tanévben megrendezendő sport versenyek támogatása elnevezésű pályázaton. Nemes Ferenc rendőr alezredest, az Iskola szakmai ismereti szakcsoportjának vezetőjét kérdeztük.

Tóth András riportja

Nemes FerencA Miskolci Rendészeti Szakközépiskola érettségire épülő két évfolyamos intézmény, ahol a szakmai képzés a rendőrség hivatásos állományú tiszthelyettesi állományának utánpótlására irányul. Az intézmény akkreditált kiváló Tehetségpont.

- Milyen tehetséggondozó programmal várják a tanulókat?
- 2008-tál működtetünk tehetséggondozó programot, amely összehangolja a tehetséggondozó szakköreink munkáit. Programunk módszertani célkitűzései között határoztuk meg a tanulók képességeinek feltárását, intenzív fejlesztését. Intézményünkben a tehetséggondozás tanórai, illetve tanórán kívüli foglalkozások keretében zajlik. Saját Miskolci Fakultatív Tananyagelemmel rendelkezünk. Négy kiemelt területre fókuszálunk: kommunikáció, IKT eszközhasználat, rendőrszakmai ismeretek és fizikális felkészültség.

- Milyen szerepet játszik a sport az iskolában?
- Szakköreinket a sport, a testi képességek fejlesztése érdekében indítottuk el, judo, karate, birkózás, atlétika, illetve fizikai felzárkózás szerepel a palettán. Az aktív sportolás mellett versenyzési lehetőségeket is biztosítunk a diákoknak. A judo oktatásával hozzájárulunk a képzésben résztvevők mentális és fizikális felkészültségének javításához, segítve ezzel feladataik hatékony és biztonságos végrehajtását. A mozgáselemek olyan technikáknak az elsajátítását segítik, amelyek fontosak a rendőri intézkedések szempontjából. Megtanítja például esni, gurulni a rendőrt, ha támadás érné, erre lehet építeni az intézkedések során a különböző fogásokat. Emellett fegyelmezettségre, önuralomra, kitartásra nevel, növeli az állóképességet, fejleszti a tanulók mozgáskultúráját.

judoriport- Milyen hagyománya van a judónak az iskolában?
- Közel 20 éves hagyománya van a judónak és a bajnokságnak is a szakközépiskolában. Évente 80-90 tanuló közül választjuk ki azt a közel 35 főt, akik Országos versenyre készülhetnek. A lányok körében is népszerű a judo, sok esetben talán még kitartóbbak és agilisabbak, mint a fiúk.

- Milyen eredmények születtek a bajnokságokon?
- Büszkék vagyunk arra, hogy tanulóink a BM tanintézetek közötti versenyeken minden alkalommal dicséretesen helytállnak. Kiemelném Lugosi Zsuzsanna teljesítményét, aki az Országos Tanintézeti Judo Bajnokságot követően a BM Országos Judo Bajnokságon is első helyezést ért el.

- Mit jelent egy fiatal életében a bajnokság, a versenyzés, a siker?
- A fiatalok közül nagyon sokan versenyszerűen judóznak. A megyei sporttisztek felfigyelnek a jó teljesítményekre, kiemelik, és a BM Országos versenyeken versenyeztetik őket. Ez mindig kihívást jelent iskolánk számára is, hiszen a korábbi években felkészített tanulóinkból lett hivatásos rendőrökkel kell megküzdeniük iskolánk jelenlegi diákjainak.

- Az iskola 900 ezer forintot nyert a pályázaton. Mi valósult meg ebből a forrásból?
- Az elnyert támogatás jelentős része a versenyzők csapatszintű, valamint súlycsoportonkénti egyéni jutalmazására, illetve a résztvevők ellátására irányult. Ebből az összegből tudtuk finanszírozni például a versenybizottság tagjainak, a verseny szakmai lebonyolítóinak juttatásait is.

- Milyen más pályázaton vettek eddig részt?
- Programjaink megvalósításához folyamatosan keressük a pályázati lehetőségeket, amelyek sok esetben képzési sajátosságaink miatt korlátozottak. Sikeres sportpályázatunk az elmúlt években egy volt: a „Szinva intézményi támogatások” eszközbeszerzésre irányuló támogatása.

- Mit jelentenek ezek a források?
- Egy Országos szintű versenyre való eljutás, a verseny megszervezése és lebonyolítása mindig nagy kihívást jelent az iskolák számára. Sajnos az elmúlt évben iskolánk nem tudta mindazt a költséget biztosítani, ami az Országos bajnokság megrendezéséhez szükséges lett volna. 2012. az első olyan év volt, amikor nem rendeztünk bajnokságot, az idei évi támogatásnak éppen ezért nagyon örültünk.