Fõ tartalom

2010 szeptember 28. és 2010. november 18. között került végrehajtásra, a TÁMOP 3.4.3-08/2-2009-2011. pályázat keretében, a "A szolgálati maroklőfegyver alkalmazásának gyakorlata, a rendőri intézkedés során" elnevezésű 40 órás tehetséggondozó miskolci fakultációs kurzusa.

A közrendvédelmi szakterületen végrehajtott tehetséggondozási program kialakításának a célja, azoknak a rendészeti szakközépiskolai tanulóknak, a kiszűrése, kiemelése és további fejlesztése volt, akik a rendészeti szakközépiskolai tanulmányaik során, a közrendvédelmi szakterületen magasabb szintű, kiemelkedő mértékű tudással rendelkeznek, és rendelkeznek azzal a szorgalommal, amely a számukra is többlet feladatot nyújtó tehetséggondozási programban való részvételt lehetővé teszi.

A tehetséggondozási program keretében, a tanulók, a kapott ismereteknek és a szorgalmuknak köszönhetően olyan ismereteket szerezhetnek, amelyek a későbbiekben az általuk végrehajtott rendőri intézkedések eredményességét, hatékonyságát és biztonságosságát szavatolja.

A program résztvevőivé váltak azok a tanulók, akik a rendőri intézkedések eredményes végrehajtásához szükséges gyakorlati és elméleti szakmai tárgyakból, valamint a fizikális felmérési számokból és önvédelmi ismeretekből kimagasló teljesítményt nyújtottak.

A tanulók kiválasztása során vizsgált képességek jellemzők és kompetenciák, a következők voltak:

 • A tanuló motiváltsága, a rendőri pálya iránti elhivatottsága
 • Egyéni képességek, a szakmai tárgyakban
 • A tanuló képe saját képességeiről, tevékenysége ezek fejlesztése érdekében
 • A tanuló önismerete, reális önértékelése
 • A tanuló mozgásának összerendezettsége, állóképessége.

A "A szolgálati maroklőfegyver alkalmazásának gyakorlata, a rendőri intézkedés során" elnevezésű tehetséggondozó miskolci fakultációs kurzus célja az volt, hogy, az abban résztvevő tanuló, a rendőri intézkedések eredményes, hatékony, szakszerű és jogszerű végrehajtása érdekében, a megszerzett elméleti tudását, minden esetben késedelem nélkül fel tudja használni, a gyakorlati feladat végrehajtás során. Fontos volt, hogy legyen képes, a rendőri intézkedések során meglévő elméleti ismereteknek a birtokában cselekedni és úgy kialakítani az rendőri intézkedést, hogy az a jogszabályi előírásoknak megfeleljen és ehhez kapcsolódóan ismerje fel, a rendkívüli helyzeteket és eseményeket, és ennek megfelelően tudj, a rendőri intézkedéseket lefolytatni. Ennek elérése érdekében, a programban résztvevő tanulók megismerték azokat az intézkedési technikákat, amelyeket a szolgálata teljesítése során, akár stressz helyzetben is eredményesen és hatékonyan alkalmazni tudnak és képessé váltak arra, hogy határozottan érthetően az adott helyzetekhez megfelelően alkalmazkodva kommunikáljanak, érvényt tudjanak szerezni az intézkedésének, valamint megismerték, a kialakult konfliktusok kezelésének technikáit.

A 40 órás kurzus során, a tanulók:

 • megismerték, a rendszeresített, P9RC, PA-62, R-78, JERICHO 941, H&K USP maroklőfegyvereket, azok jellemzőit, működését, kezelését, és karbantartását.
 • Felelevenítették, a szolgálati maroklőfegyver és a tartalék tár elhelyezésére, elővételére, a célzásra, a lövések leadására, valamint a tárcserék végrehajtására vonatkozó ismereteket.
 • gyakorolták, az egy és kétkezes fegyverfogásokat, valamint a különböző álló, guggoló, térdelő, ülő és fekvő tüzelési testhelyzetek, valamint e testhelyzetekből, a lövések leadását és a különböző készenléti pozíciók felvételét.
 • alkalmazták, a különböző lámpahasználati technikák közül, a Harries, Keller, Chapman, Ayoob, FBI, és a Rogers technikákat, valamint e technikák használata mellett, lövések leadást.
 • gyakorlatban elsajátították, a lassú mozgással járó technikák közül, a gördülő járás, a csúsztatott lépés, a keresztlépés, az oldalazás végrehajtását, valamint, a gyors mozgást, fegyverrel a kézben, illetve az állóhelyben és mozgásból végrehajtott fordulatokat.
 • megismerték, a fedezékhasználat alapjait, az épületek átvizsgálásának, a folyosókon és lépcsőházakban végrehajtott mozgás módszereit, a helységbe történő behatolás technikái közül, az átlós, a horog és a kevert technikákat, valamint, a fedezéken túli terület átvizsgálására alkalmazható szeletelés, a gyorspillantás, és a korlátozott behatolás technikáját.
 • begyakorolták, a fegyveres, felfegyverkezett személlyel szemben végrehajtott rendőri intézkedés során alkalmazott kommunikáció alapjait, és az ilyen személyek elfogására és a bilincselési testhelyzet kialakításának, valamint a bilincselés végrehajtásának technikáit.

A kurzuson résztvevő tanulók, a 2-2 órás blokkokban elsajátított elméleti és gyakorlati ismereteket, a jobb megérthetőség és könnyebb elsajátítás érdekében, az oktatási blokkokat követő 4 órás gyakorlati foglalkozások során, az elsajátított ismeretek segítségével megoldható, realisztikus gyakorlati szituációkat hajtottak végre, SIMMUNITION lőkiképzési rendszer alkalmazása mellett.

A gyakorlati szituációk során intézkedtek a tanulók, közterületen, magánlakásban, valamint nyilvános helyen fegyveres és felfegyverkezett személyekkel szemben. Végrehajtották gépjárművel közlekedő feltételezhetően fegyveres személy elfogását. Intézkedtek, lakásban, családi házban, több szintes közintézményben fegyveres és felfegyverkezett személyekkel szemben, ennek során végrehajtották ezen épületek átvizsgálását.

A program résztvevőinek, a fejlődése, a jelentkezők kiválasztásának végrehajtása során megismert bemeneti elméleti és gyakorlati ismeretek, készségek és képességek ismeretében, a tehetséggondozó program részeként szervezett oktatások és programok során végzett folyamatos munka, valamint, a program végrehajtása alatt önállóan, társsal, valamint csoportban végrehajtott szituációs feladatok megoldása során, a meghatározott szempontok szerinti, különösen a szakmai kompetenciákra kiterjedő értékelőlapok feldolgozása segítségével került értékelésre. Az értékelés eredménye alapján, a tanulók értékelt képességei, készségei, elméleti és gyakorlati ismeretei jelentős fejlődést mutattak, amely eredmények alátámasztották, a tehetséggondozó program jelentőségét, az ilyen és ehhez hasonló tehetséggondozó foglalkozások fontosságát.

Összegzésként elmondható, hogy a tehetséggondozás komplex tevékenységsorozat, amely a rendészeti oktatás szinte minden elemében meg kell, hogy jelenjen. Ezen a területen a rendészeti szakközépiskolák feladata az, hogy a valamely területen tehetséges tanulók kibontakozásához a szükséges kereteket megadja. Fontos, hogy minden tanuló lehetőséget kapjon a benne rejlő tehetség kibontakozására.