Fõ tartalom

TÁMOP 3.4.3-08/2-2009-0111 „Iskolai tehetséggondozás"témakörű nyertes pályázat nyitó rendezvénye

A Miskolci Rendészeti Szakközépiskola 2010. október 6-án bonyolította le az Európai Unió támogatásával az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával támogatott TÁMOP 3.4.3-08/2-2009-0111 „Iskolai tehetséggondozás" témakörű nyertes pályázatának nyitó rendezvényét.

A 2009-ben kidolgozott és beadott pályázat 2010 tavaszán nyerte el a megpályázott több mint 17 Millió forintot, ami lehetővé teszi, hogy az iskola pedagógusai és tanulói a rendészeti képzés tehetségfejlesztése területén jelentős lépéseket tehessenek 2011 év végéig. A projekt teljesítése során az iskola 25 pedagógusa a Miskolci Egyetem által akkreditált pedagógus-továbbképzésen vehet részt, melyen elmélyíthetik elméleti ismereteiket a rendészeti képzés iránt elkötelezett tehetséges fiatalok azonosítása és fejlesztése terén. A projekt célkitűzései között szerepel az iskolarendszerű rendőr szakképzésben résztvevő a rendőri szakma egyes területein tehetséget mutató tanulók csoportjának kiválasztása, fejlesztése, értékelése a rendészeti képzésben meghatározott prioritási irányokban.

Lehetővé válik a kommunikációs, és ezen belül is a szakmai idegen nyelvi fejlesztése a tanulóknak, az Infokommunikációs technikák elméleti és gyakorlati ismeretek elmélyítése, a fizikális (ezen belül az önvédelmi) képességek fejlesztése és a rendőrszakmai gyakorlatias képzés kiterjesztése. A célok között szerepel a „Legjobb járőrpáros" szakmai - kompetencia alapú - gyakorlatorientált verseny megalapítása, szabályzatának kidolgozása és első megrendezése is 2011-ben. Felmerült a szakemberekben egy rendészeti tehetségnap megszervezésének és első megrendezésének a gondolata is.

A végrehajtásra kerülő projekt részét képezi a nyert tapasztalatok horizontális és vertikális irányba történő kiterjesztése, a jó tehetséggondozó gyakorlatok összegyűjtése a rendészeti szakközépiskolákból a Rendőrtiszti Főiskoláról és a rendészeti terület felé orientáló képzést folytató civil középiskolákból.

A projekt fő eleme azoknak az eljárásoknak, módszereknek a számbavétele, módszertani és tanulási útmutatók készítése, amely hozzájárulhat ahhoz, hogy a megrendelő ORFK részére jól felkészült szakmáját a gyakorlatban magas szinten alkalmazni tudó fiatal rendőrök kerüljenek ki iskoláinkból.

A megrendezett konferencián a magyar tehetséggondozó mozgalom neves szakembereinek előadásaiból a résztvevők megismerhették a pályázat céljain és megvalósítandó feladatain túl a tehetséggondozás hazai és európai helyzetét, a tehetséggondozásban rejlő lehetőségeket, a Tehetség Tanácsok helyét és szerepét, valamint a Rendőrtiszti Főiskola Tehetség Tanácsát és tehetséggondozó gyakorlatát is.

A konferencia résztvevőinek személyi összetétele tükrözte a téma fontosságát és össztársadalmi jelentőségét, sőt határon átnyúló jellegét is. Képviseltette magát a Belügyminisztérium, a rendőri szakmai szervezetek, a pedagógiai szakmai szolgáltató intézmények, a rendészeti képző intézmények határon belülről és Romániából, valamint Szlovákiából is. A rendezvény aktív résztvevői voltak a rendészeti orientáló képzést folytató civil középiskolák képviselői is.

A konferencián célként fogalmazódott meg a tehetséges fiatalok támogatásának, fejlesztésének intézményeken átívelő megvalósítása, elősegítése annak, hogy a rendészet területén tehetségjegyeket mutató fiatalokban rejlő lehetőségek mind a saját maguk, mind a társadatom számára a lehető legteljesebb mértékben hasznosuljanak.

A Miskolci Rendészeti Szakközépiskola a www.mrszki.hu honlapján külön felületet kíván működtetni a pályázati eredmények nyilvánossá tétele érdekében, melyen megjelennek majd a kompetenciaalapú moduláris rendőrképzésben végrehajtásra kerülő tehetségfejlesztés elméleti és gyakorlati tapasztalatai. Az így nyilvánossá tett információk, segédletek, előadási anyagok, segíthetik a rendészeti képző intézményeket és minden tehetséggondozással foglalkozót vagy az iránt érdeklődést mutató kollégákat.

Lövei László r. alezredes
Igazgató helyettes
projektmenedzser