Fõ tartalom

Intenzív, szorgos munkával töltött hetet hagyott maga mögött az angol nyelvi tehetségműhely "Szervezett bűnözés, és a szervezett bűnözés elleni küzdelem" című speciális rendészeti szaknyelvi projektet megvalósító csoportja, a BlueStars.

Az árvízi védekezésben való részvétel, valamint a köztes vizsgák miatti majd’ egy hetes szünet után a csoport a programnak megfelelően egy intenzív héttel fejezte be munkáját. A napi hat órás foglalkozások keretében több érdekes téma került feldolgozásra: Környezeti bűncselekmények;  Emberkereskedelem, és áldozataival való kommunikáció; Nemzetközi szakmai együttműködés: telefonhívások lebonyolítása, e-mail-írás; Jelentés-írás.

A diákok a témák feldolgozása során új szakmai szókincset sajátítottak el, majd változatos feladatok megoldásával alkalmazhatták újonnan szerzett ismereteiket a gyakorlatban. Minden foglalkozáson nagy hangsúlyt fektettünk a hallás utáni megértés, valamint a beszédkészség fejlesztésére, csakúgy, mint a pontos információáramláshoz nélkülözhetetlen nyelvtani ismeretek fejlesztésére.

Az ismeretek és készségek gazdagításán és fejlesztésén túl, az intenzív hét gyümölcse volt az is, hogy – az egyébként már induláskor is nagyszerű – csapat   még jobban összekovácsolódott. Az összetartozás érzését emelte a csoporttagok által tervezett csoport-póló is, amit diák s tanár egyaránt büszkén viselt valamennyi foglalkozáson.

Az utolsó napot egy jó hangulatú pizzázással zártuk.

A BlueStars azonban a nyarat sem tölti tétlenül, hiszen – internetes tanári konzultáció mellett - mindenki projektet készít egy általa választott témából, melynek bemutatását szeptember végére – október elejére tervezzük.