Fõ tartalom

Megkezdte munkáját a Blue Stars, az angol nyelvi tehetségműhely ’Szervezett bűnözés, és a szervezett bűnözés elleni küzdelem’ című speciális rendészeti szaknyelvi projektet megvalósító csoportja. A projekt az OKTATÁSÉRT KÖZALAPÍTVÁNY „Tehetségekért” ALKURATÓRIUMA ÁLTAL KIÍRT PÁLYÁZATÁN nyert támogatást, ami lehetővé teszi az érdeklődők közül beválogatott tanulók számára, hogy részt vegyenek egy többlet ismereteket és kompetenciákat nyújtó, 60 órás tehetséggondozó programban.

A résztvevőket a Miskolci Rendészeti Szakközépiskola jelenleg első éves tanulói közül válogattuk be. A beválogatás alapja az angol nyelvből és szakmai ismeretekből felmutatott, az átlagostól jobb képesség. Ezeknek a tanulóknak a szakma iránti elkötelezettsége és a jövőre vonatkozó karrier elképzelése valószínűsíti, hogy a későbbiekben főiskolai végzettséget is szereznek, s így olyan magasabb beosztásba kerülhetnek, ahol a programban szerzett ismereteiket és készségeiket a gyakorlatban alkalmazni tudják.

A programot módszereiben az iskolánkban folyó kompetencia alapú képzéshez igazítjuk.

A program fő célkitűzése a kommunikatív szaknyelvi kompetencia fejlesztése a címben megjelölt részterületen. Erre ezért van szükség, mert az iskolánkban folyó idegen nyelv oktatás csupán azt a szakmai részterületet öleli fel, amelyre a járőri munkában van szükség a külföldi állampolgárokkal szembeni intézkedések során. Az Európai Uniós-, illetve Schengen- tagság, valamint a szervezett bűnözés terjedése azonban egyre inkább megköveteli, hogy rendőreink be tudjanak kapcsolódni a nemzetközi együttműködésbe, és képesek legyenek a külföldi forrásokból való önálló információszerzésre.

A program során a diákok a szervezett bűnözés különböző részterületein sajátítanak el megfelelő szókincset, és változatos feladatokon keresztül kapnak lehetőséget az újonnan szerzett ismeretek gyakorlatban való alkalmazására. Mivel a kommunikatív nyelvi kompetencia receptív és produktív tevékenységekben nyilvánul meg, egyformán nagy hangsúlyt kívánunk helyezni a hallás utáni megértésre, valamint a beszédkészség fejlesztésére, csakúgy, mint a pontos információáramláshoz nélkülözhetetlen nyelvtani ismeretek készségszintre emelésére.

A program vége felé elkészítendő egyéni, vagy páros projektmunka az önálló ismeretszerzés, az ismeretek helyén való alkalmazása, az önálló munkavégzés és az együttműködési készség fejlesztését szolgálja, melyek mindegyike elengedhetetlen a tanulók leendő hivatásának magas szinten való gyakorlásához.

Hosszú távú eredményként azt várjuk, hogy ezek a diákok – amennyiben jövőbeli szolgálati beosztásuk erre lehetőséget nyújt -, eredményesen és hatékonyan lesznek képesek bekapcsolódni a szervezett bűnözés elleni nemzetközi küzdelembe.